Regulamin

Regulamin korzystania z Usług Kliniki Medycznej myMed.

TRegulamin

DEFINICJE
1) Klient – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat lub osoba mająca co najmniej 13 lat posiadająca zgodę jej przedstawiciela ustawowego. Zawiera (klient) on umowę ze Sprzedawcą w ramach działalności Sklepu internetowego.
2) Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3) Sklep internetowy – sklep prowadzony przez SHT z siedzibą w Warszawie, ul. Fontany 36 lok 2 , NIP 1180288309 REGON 012388064 Sklep jest dostępny pod adresem internetowym www.mymed.com.pl . Oferuje możliwość wykupienia usług medycznych, wizyt, zabiegów i towarów.
4) Zamówienie – w rozumieniu tego regulaminu dotyczy sprzedaży usług medycznych, zakupu wizyt, zabiegów, towarów przez stronę internetową sklepu www.mymed.com.pl Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Klienta.
5) Umowa zawarta na odległość – inaczej zakup produktu lub usługi przez Klienta od Sprzedawcy w ramach działalności Sklepu internetowego.
6) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
7) Produkt – w rozumieniu tego regulaminu jest to dostępna w ofercie Sklepu usługa lub produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sprzedaży produktów i usług znajdujących się w jego ofercie.
2) Sklep internetowy działający pod adresem www.mymed.com.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę.
3) Klient i Sprzedawca są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
4) Złożenie Zamówienia wymaga od Klienta podania danych osobowych. Dane osobowe Klienta zostaną wykorzystane w celu realizacji Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

5) Zabiegi oraz wizyty będą wykonywane pod adresem:
ul. Wolność 2 Warszawa Wola kontakt: 573 010 000
ul. Żytnia 18 lok. G Warszawa Wola kontakt: 533 100 103
ul. Kacza 8 lok. A Warszawa Wola kontakt: 500 803 103

6) Zabiegi oraz wizyty wykonywane są w godzinach otwarcia placówki za ceny, które widnieją na stronie Sklepu internetowego.

ZAMÓWIENIA
1) W celu złożenia zamówienia przez Sklep internetowy należy dokonać wyboru Produktu/usług na stronie internetowej Sklepu i złożyć elektroniczne zamówienie, wykonując czynności na podstawie wyświetlanych na stronie sklepu poleceń.
2) Złożenie zamówienia jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
3) Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą przez Klienta.
4) Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym ponosi za sobą obowiązek zapłaty.
5) Zapłata za zamówienie wykonywana jest przez Sklep internetowy w formie Przelewy24

CENY PRODUKTÓW
1) Ceny Produktów i usług zawarte na Stronie sklepu zawierają podatek VAT.

2) Ceny Produktów i usług są podane w polskich złotych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1) W przypadku produktu Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia wydania produktu.
2) W przypadku usługi Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia potwierdzenia zakupu usługi drogą mailową na podany przez Klienta adres mailowy.
3) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy.
4) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy zwrócić produkt na adres podany przez Sprzedawcę.

REKLAMACJE
1) Reklamacje dotyczące produktów należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklepu internetowego: rejestracja@mymed.com.pl
2) Reklamacje dotyczące usług lub sposobu realizacji zabiegów są określone w karcie zabiegowej i świadomej zgodzie pacjenta na zabieg. Należy je składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklepu internetowego: rejestracja@mymed.com.pl
3) Klient zostanie poinformowany o decyzji – w sprawie reklamacji – w formie elektronicznej.
4) Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Umowy sprzedaży – zawierane przez Sklep internetowy – są zawierane w języku polskim.
2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Sklepu internetowego. Klient będzie powiadomiony o takich zmianach z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
4) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
5) W sprawach zamówień i reklamacji Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu internetowego: rejestracja@mymed.com.pl

Adres Kliniki

ul. Wolność 2,

01-018 Warszawa

Płatności